Πρέσσες Δεματοποίησης - Press Balers

ΠΡΕΣΑ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 netmetal :: Πρέσα Δεματοποίησης
Οι πρέσες δεματοποίησης μπορούν αποτελεσματικά να διαχειριστούν μια πληθώρα υλικών. Απο πεπιεσμένο χαρτί, αλουμινένια κουτιά και πλαστικές συσκευασίες. Προσαρμόζουμε την τεχνολογία ανάλογα με τις ανάγκες δεματοποίησης της μονάδας σας.
 
  • Κέντρα ανακύκλωσης
  • Εργοστάσια λιπασμάτων
  • Δήμοι Νομαρχίες
  • Μονάδες παραγωγής χαρτιού
  • Μονάδες κατασκευή οχημάτων
  • Υφαντουργεία 
 
 netmetal :: Πρέσα δεματοποίησης
 netmetal :: Πρέσα δεματοποίησης
 netmetal :: Πρέσα δεματοποίησης

Σχετικά Video

NetMetal :: Παρουσίαση λειτουργίας πρέσας δεματοποιήσης.

Πρέσα δεματοποίησης