ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ

Ευροπαλέτες

 netmetal :: Μεταλλικές παλέτες
Ευροπαλέτες διαφόρων τύπων και μεγεθών υψηλού σχεδιασμού και αντοχής. Υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής πόρτας αλλά και μηχανισμού ασφαλείας.

 

 
 netmetal :: Μεταλλικές παλέτες
 netmetal :: Μεταλλικές παλέτες