Πρεσσοψάλιδα - Press Scissors

ΨΑΛΙΔΙ

 netmetal :: Πρεσοψάλιδα μετάλλων

 

 • Ανθεκτική κατασκευή
 • Υψηλής ποιότητας κύλινδροι
 • Ανθεκτικό  στη φθορά
 • Γρήγορη λειτουργία
 • Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
 • Αυτόματη λειτουργία
 • Λειτουργία με τηλεχειρισμό
 • Αυτόματη λίπανση
 • Απομακρυσμένος έλεγχος λειτουργίας
 • Περιέχει ψύκτη
 • Λειτουργία σε κλίματα με χαμηλή θερμοκρασία
 
 netmetal :: Πρεσοψάλιδα μετάλλων
 
 

Σχετικά Video

NetMetal :: Συμπίεση και τεμαχισμός μετάλλων με την χρήση πρεσοψάλιδου(shear).

Πρεσοψάλιδο(shear)