Κοκκοποιητές - Shredders

ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΤΕΣ

NETMETAL - ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΤΕΣ

Το τεμαχισμένο υλικό (μέταλλο, ξύλο, πλαστικό) κοκκοποιείται σε συγκεκριμένες διαστάσεις της αρεσκείας μας.

Σχετικά Video

NetMetal :: Τεμαχιστής, κοκκοποιητής(shredder).

Τεμαχιστής (Shredder)