Παλέτα - Tilted Pallet

ΝΕΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ

 netmetal :: Ευρωπαλέτα Ανατρεπόμενη
Ευρωπαλέτα Ανατρεπόμενη 0,80m3 διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να μεταφέρεται μέσω ανυψωτικού μηχανήματος τύπου ‘CLARK’ αλλά και με γερανοφόρα μηχανήματα π.χ. γερανους αυτοκινήτων , γερανογέφυρες, κλπ .

 

 

Είναι ιδιαίτερα πρακτικός μηχανισμός αφού δίνει τη δυνατότητα ανατροπής του φορτίου από μεγάλο ύψος.
 netmetal :: Ευρωπαλέτα Ανατρεπόμενη
 netmetal :: Ευρωπαλέτα Ανατρεπόμενη
 netmetal :: Ευρωπαλέτα Ανατρεπόμενη
 netmetal :: Ευρωπαλέτα Ανατρεπόμενη

Σχετικά Video

NetMetal :: Παρουσίαση φόρτωσης απορριμάτων με την χρήση ανατρεπόμενου κάδου παλέτας.

Ανατροπή κάδου