Σταθερός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

ΣΤΑΘΕΡΟΣ

Σταθερός Σταθμός Μεταφόρτωσης (Σ.Μ.Α)

Η Νetmetal Ε. ΜΟΝ. Ε.Π.Ε σας παρέχει πολλά συστήματα και πολλές λύσεις στο πρόβλημα μείωσης του μεγάλου όγκου των απορριμμάτων που υπάρχουν σε έναν Ο.Τ.Α. Είτε αναζητείται εξοπλισμό για μικρό όγκο απορρμμάτων είτε για μεγάλο όγκο στερεών αστικών αποβλήτων, έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό που να ταιριάζει στον προυπολογισμό σας καθώς και στις απαιτήσεις σας. 20140405_134815__1404726063_2.84.84.154.jpg
20140405 134907  1404815490 2.84.84.154 

O εξοπλισμός μας κατασκευάζεται για τις υψηλές απαιτήσεις των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) καθώς και για βαρίες βιομηχανικές εφαρμογές.Είναι ιδιαίτερα κατάλληλος  για υψηλές ωριαιές αποδόσεις. Η ισχυρή δύναμη συμπίεσης παράγει μέγιστα δυνατα φορτία σε προσιτή τιμή.

Η Νetmetal έρχεται στο χώρο σας για να αξιολογήσει και να κρίνει τις δυνατότητες και τις ανάγκες του χώρου και θα σας προτείνει τις καταλληλότερες λύσεις για τη βέλτιστη σχέση απόδοσης – κόστους.

 20140405 141757  1404816732 2.84.84.154

 

20140524 153515  1404818080 2.84.84.154                   

Με την εμπειρία 15 χρόνων στο τομέα του εξοπλισμού ανακύκλωσης και με δεκάδες εξοπλίσεις Δημων με τον Σταθερό Σ.Μ.Α., η Νetmetal έχει αποδείξει ότι έχει συμβάλει τα μέγιστα αφενός για την αποφόρτιση των απορριμμάτων και αφετέρου για την οικολογική της συνείδηση και προστασία του περιβάλλοντος.