ΣΜΑ με Χωάνες Τροφοδοσίας

Kινητός (με Presscontainer)

eggrafa 2012 008  1405074883 94.69.240.90111

Η χοάνη τροφοδοσίας είναι μία απλή μεταλλική, στιβαρή και ανεξάρτητη κατασκευή, η οποία χάρη στο ειδικό σχήμα της υποδέχεται το φορτίο των απορριμματοφόρων οχημάτων και ταυτόχρονα προσαρμόζεται κατάλληλα στη θύρα φόρτωσης (χοάνη) του Presscontainer της ΝetMetal για να εκκενώνει το φορτίο. 

3333

4444 Η χοάνη τροφοδοσίας αποτελεί βασικό τμήμα της εγκατάστασης κάθε τύπου Κινητού ή Σταθερού Σ.Μ.Α. Κατασκευάζεται ειδικά για κάθε περίπτωση βάση συγκεκριμένων προδιαγραφών και σύμφωνα με τις ανάγκες που πρόκειται να εξυπηρετήσει.
1111